Povratak na listu javnih nabavki


61/15
Javna nabavka male vredosti usluga - Auriranje simulacionog modela vodovoda sa izradom modula za interakciju sa GIS-om

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 28.12.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru