Povratak na listu javnih nabavki


60/15
Javna nabavka male vrednosti dobara - Pilot projekat daljinskog o?itavanja vodomera sa nabavkom hardvera i softvera

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 04.12.2015.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava.
2.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 14.12.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 14.12.2015.
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 03.03.2016.
obavetenje o dodeli ugovora
1.obavetenje o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.