Povratak na listu javnih nabavki


30/15-S
Javna nabavka velike vrednosti u otvorenom postupku - Nabavka interneta.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 21.12.2015
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 28.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 08.01.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru