Povratak na listu javnih nabavki


31-I-S/2015
Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje za izgradnju sekundarne vodovodne mree na irinama u Petrovaradinu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 18.12.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru