Povratak na listu javnih nabavki


14-I/2015
Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na izgradnji kanalizacione mree u delu Karaga?e do puta za Bukovac u Petrovaradinu, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
3.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda 15.12.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
2.Drugo obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 15.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora 29.12.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru