Povratak na listu javnih nabavki


180/13
Javna nabavka male vrednosti usluga-advokatske usluge

Poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru-partija IV
obavestenje o zakljucenom ugovoru 1 partija
2.obavestenje o zakljucenom ugovoru 1 partija
obavestenje o zakljucenom ugovoru 2 partija
3.obavestenje o zakljucenom ugovoru 2 partija
obavestenje o zakljucenom ugovoru 3 partija
4.obavestenje o zakljucenom ugovoru 3 partija