Povratak na listu javnih nabavki


27/15-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova na izgradnji saobra?ajnice na fabrici vode

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija.
2.Druga izmena konkursne dokumentacije 08.12.2015.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 08.12.2015.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 08.12.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 05.01.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru