Povratak na listu javnih nabavki


30-I-S/2015
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree u naselju Adice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - I FAZA

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru