Povratak na listu javnih nabavki


55/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga instituta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 27.11.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru