Povratak na listu javnih nabavki


42/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Servis laboratorijske opreme.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 12.11.2015
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 12.11.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 12.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 25.11.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.