Povratak na listu javnih nabavki


18/13-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara-Specijalizovani softver sa pet licenci za sistem daljinskog nadzora i upravljanja crpnim stanicama i Windows terminal server u otvorenom postupku

Poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
Obavestenje o zaklju?enom ugovoru
1.??????????????? ??????? ?? ??? ??????? ?? ?????? ????????? ??????? ? ????????? ?????? ????????? ? windows terminal server