Povratak na listu javnih nabavki


34/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odravanja radnih maina

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 06.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora 23.11.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru