Povratak na listu javnih nabavki


45/15
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija

Poziv za podnoenje ponuda
4.Tre?i izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
3.Tre?a izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 06.11.2015.
2.Pitanja i odgovori 13.11.2015.
3.Pitanja i odgovori 18.11.2015.
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 06.11.2015.
2.Drugo obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 13.11.2015.
3.Tre?e obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 18.11.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
3.Tre?e obavetenje o pruduenju roka za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 02.12.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru