Povratak na listu javnih nabavki


27-I-S/15
Javna nabavka velike vrednosti usluga-II faza kvalifikacionog postupka-Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje,magacina za privremeno odlaganje opasnog otpada na lokalitetu Adice u Novom Sadu.

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Odluka o obustavi postupka.
1.Odluka o obustavi postupka od 19.11.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka.
1.Obaveštenje o obustavi postupka.