Povratak na listu javnih nabavki


17/13-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga u oblasti vodoprivrede-usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže objekata vodovoda i kanalizacije u prvoj fazi kvalifikacionog postupka

Poziv
3.Izmenjen poziv za podnošenje prijava
4.Changed invitation to tenders
Konkursna dokumentacija
4.Treća izmena konkursne dokumentacije 27.09.2016.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
2.Pitanja i odgovori 2
3.Pitanja i odgovori 3 03.10.2016.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 03.09.2013.
2.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 13.09.2013.
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije
2.Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije 12.12.2016.
1.Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije
Poziv kandidatima 27.09.2016.
1.Poziv kandidatitama za podnošenje prijave u skladu sa ažuriranim uslovima za priznavanje kvalifikacije