Povratak na listu javnih nabavki


15-I/2015
Javna nabavka velike vrednosti radova - Rekonstrukcija ?vorita sa nabavkom i ugradnjom ventila u ahtovima na primarnoj i sekundarnoj vodovodnoj mrei

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 20.11.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru