Povratak na listu javnih nabavki


26-I-S/2015
Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na havarijskom odravanju sistema kanalizacije

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
1.Odluka o obustavi postupka javne nabavke 25.11.2015.
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke