Povratak na listu javnih nabavki


11/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge preventivne zdravstvene zatite radnika

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 26.10.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru