Povratak na listu javnih nabavki


47/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Odravanje ra?unarske opreme

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 15.10.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 29.10.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru