Povratak na listu javnih nabavki


25-I-S/2015
Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na odravanju cevovoda na izvoritu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru