Povratak na listu javnih nabavki


41/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga servisa protivpoarne opreme

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 30.09.2015.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 30.09.2015.
Odluka o dodeli ugovora 15.10.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru