Povratak na listu javnih nabavki


16-I-S/2015
Javna nabavka - Uslua izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju kanalizacije u slivu ulice Nikole Tesle u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 08.10.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru