Povratak na listu javnih nabavki


23/15-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka softvera i ure?aja za kontrolu i zatitu podataka u informacionom sistemu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 16.10.2015.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 16.10.2015.
Odluka o dodeli ugovora 03.11.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru