Povratak na listu javnih nabavki


40/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja aplikativnog softvera na podsistemu

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru