Povratak na listu javnih nabavki


40/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja aplikativnog softvera na podsistemu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru