Povratak na listu javnih nabavki


43/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode Dunava

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru