Povratak na listu javnih nabavki


37/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge periodi?ne kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru