Povratak na listu javnih nabavki


18/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge akreditovanog instituta od strane ovla?ene akreditovane institucije za potrebe zatite ivotne sredine.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru