Povratak na listu javnih nabavki


05-I/2015
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zatitu slivni?kih reetki i poklopaca od kra?a

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru