Povratak na listu javnih nabavki


20-15-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje zatitnih arheolokih radova zbog privremene retenzije u Primorskoj ulici u Novom Sadu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 25.09.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru