Povratak na listu javnih nabavki


25/15
Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka ulja i maziva

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o obustavi postupka.
1.Obavetenje o obustavi postupka.