Povratak na listu javnih nabavki


178/13
javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja mernih posuda na uredjajima za baždarenje vodomera sa uslugom njihovog projektovanja, izrade, montaže i puštanja u rad.

poziv
1.poziv
konkursna dokumentacija
1.konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru