Povratak na listu javnih nabavki


178/13
javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja mernih posuda na uredjajima za badarenje vodomera sa uslugom njihovog projektovanja, izrade, montae i putanja u rad.

poziv
1.poziv
konkursna dokumentacija
1.konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru