Povratak na listu javnih nabavki


33/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-usluge fiksnog operatera

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Poziv za podnoenje ponude
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
1.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavestenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavestenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru