Povratak na listu javnih nabavki


19/15-s
Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 12.08.2015
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru