Povratak na listu javnih nabavki


30/15
Javna nabavka male vrednosti dobara - Rezervni delovi za opremu u filter stanicama

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
2.Pitanja i odgovori 2
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru