Povratak na listu javnih nabavki


29/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Stru?no usavravanje i obuke.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmena Konkursne dokumentacije.
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 10.07.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 10.07.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.