Povratak na listu javnih nabavki


15/15-S
Nabavka elektronskog softvera "Elektronska pisarnica" sa pra?enjem ivota dokumenata (Faza 1) sa uslugom implementacije i odravanja

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru