Povratak na listu javnih nabavki


13/15-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za putni?ka vozila, teretna vozila i radne maine

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
3.Druga izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
2.Pitanja i odgovori 2
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije
1.Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije 13.07.2015.
2.Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije 23.07.2015.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
2.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
3.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru