Povratak na listu javnih nabavki


12/15-S
Usluge osiguranja.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
4.Tre?a izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 22.06.2015.
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 26.06.2015
2.Pitanja i odgovori 08.07.2015
3.Pitanja i odgovori 21.10.2015
4.Pitanja i odgovori 22.10.2015
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 08.07.2015.
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 08.07.2015.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava.
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 14.07.2015.
2.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 23.07.2015.
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 21.07.2015.
1.Obavetenje o tre?oj izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 21.07.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 21.07.2015.
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 16.10.2015.
3.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 20.10.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru