Povratak na listu javnih nabavki


12/15-S
Usluge osiguranja.

Poziv za podnošenje ponuda.
2.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
4.Treća izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 22.06.2015.
1.Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 26.06.2015
2.Pitanja i odgovori 08.07.2015
3.Pitanja i odgovori 21.10.2015
4.Pitanja i odgovori 22.10.2015
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 08.07.2015.
1.Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 08.07.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 14.07.2015.
2.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 23.07.2015.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 21.07.2015.
1.Obaveštenje o trećoj izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 21.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 21.07.2015.
2.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 16.10.2015.
3.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 20.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru