Povratak na listu javnih nabavki


13/13-S
Izvođenje radova na sanaciji bunara utiskivanjem drenova na BHD bunarima na izvorištu ,,Petrovaradinska ada,,-jedan bunar BHD-5 sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti 13/13-S

Poziv
1.Poziv
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
1.Obaveštenje o obustavi postupka