Povratak na listu javnih nabavki


13/13-S
Izvo?enje radova na sanaciji bunara utiskivanjem drenova na BHD bunarima na izvoritu ,,Petrovaradinska ada,,-jedan bunar BHD-5 sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti 13/13-S

Poziv
1.Poziv
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o obustavi postupka
1.Obavetenje o obustavi postupka