Povratak na listu javnih nabavki


21/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Ugradnja 120 davača pozicija aktuatora u SFS i NFS

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru.