Povratak na listu javnih nabavki


20/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge koenja,kr?enja i odravanja zelenih povrina.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 12.06.2015
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru