Povratak na listu javnih nabavki


03-I/2015
Hidrogeoloka istraivanja sa izgradnjom i oprmanjem buenih probno eksploatacionih bunara na Ratnom ostrvu

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija
2.Izmena Konkursne dokumentacije,
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 28.05.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru