Povratak na listu javnih nabavki


13/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA sistema na KKC "trand"

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru