Povratak na listu javnih nabavki


13/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA sistema na KKC "Štrand"

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru