Povratak na listu javnih nabavki


02-I-2015
Izvodjenje radova na dogradnji i rekonstrukciji pogona za osnovno hlorisanje na PPDV STRAND u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponude
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 08.05.2015
2.Pitanja i odgovori 25.05.2015
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 29.05.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru