Povratak na listu javnih nabavki


02-I-2015
Izvodjenje radova na dogradnji i rekonstrukciji pogona za osnovno hlorisanje na PPDV STRAND u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponude
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 08.05.2015
2.Pitanja i odgovori 25.05.2015
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 29.05.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru