Povratak na listu javnih nabavki


09/15-S
Javna nabavka velike vrednosti radova-radovi na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvoritu Petrovaradinska ada-jedan bunar BHD3 sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru