Povratak na listu javnih nabavki


03/15-S
Javna nabavka velike vrednostu usluga - usluge pravnih zastupanja

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 14.04.2015.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 15.04.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru