Povratak na listu javnih nabavki


08/15
Javna nabavka male vrednostu usluga - usluga odravanja informacionih sistema

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda 06.04.2015.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 06.04.2015.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 06.04.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 06.04.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru