Povratak na listu javnih nabavki


08/15
Javna nabavka male vrednostu usluga - usluga održavanja informacionih sistema

Poziv za podnošenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda 06.04.2015.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena кonkursna dokumentacija 06.04.2015.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 06.04.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 06.04.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru