Povratak na listu javnih nabavki


03/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge demontaže postojeće i ugradnja nove pvc instalacije na osnovnom hlorisanju,na liniji od automatike do injektora u dužini od 250 metara.

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru