Povratak na listu javnih nabavki


03/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge demontae postoje?e i ugradnja nove pvc instalacije na osnovnom hlorisanju,na liniji od automatike do injektora u duini od 250 metara.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru