Povratak na listu javnih nabavki


68/14
Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge antikorozione zatite

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru