Povratak na listu javnih nabavki


02/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge merenja vibracija

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija
2.Izmena Konkursne dokumentacije.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 16.03.2015.
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 16.03.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Obavetenje o obustavi postupka
1.Obavetenje o obustavi postupka